ประชุมเตรียมรับประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

โพสต์22 พ.ย. 2559 23:26โดยสพป อบ3
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี เป็นประธานประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)วันที่ 21 พ.ย.59 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ภาพกิจกรรม
Comments