ประชุมสะท้อนผล AAR กลุ่มสาระสังคมศึกษา

โพสต์24 พ.ย. 2559 03:50โดยสพป อบ3
นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมสะท้อนผล AAR กลุ่มสาระสังคมศึกษา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพประกอบ
Comments