ประชุมโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคระวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์15 พ.ย. 2558 08:02โดยสพป อบ3
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปร่วม งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ที่พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
Comments