การอบรมเชิงปฎิบัติการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์16 ก.พ. 2559 20:50โดยสพป อบ3
 การอบรมเชิงปฎิบัติการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มี โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี โรงเรียนไทยรัฐ 87 (นิคมสร้างตนเอง1) และโรงเรียนโนนจิก << คลิกดูภาพกิจกรรม >>
Comments