การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปี2559

โพสต์26 ต.ค. 2559 23:52โดยสพป อบ3
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี เป็นประธานในการประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)ปี 2559 โดยมี รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานกลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่มและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 ตุลาคม 2559  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 ภาพกิจกรรม
Comments