การประชุมปฏิบัติการใชื่อสื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

โพสต์27 ต.ค. 2559 19:34โดยสพป อบ3
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  นำคณะครูและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด  การจัดประชุมปฏิบัติการใชื่อสื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ณ ห้อง DOC สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางและแนะนำการใช้สื่อในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 27 ตุลาคม  2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม 3 ภาพกิจกรรม
Comments