การประชุมAAR. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

โพสต์22 พ.ย. 2559 23:22โดยสพป อบ3
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ เรื่องการ AAR. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 พ.ย.59 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ภาพประกอบ
Comments