การจัดอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองทางการศึกษา ปี 2559

โพสต์19 ต.ค. 2559 21:08โดยสพป อบ3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดการอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม  2559  ณ  ห้องประชุมแก่งสะพือ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ดาวน์โหลดคำสั่ง
Comments