การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

โพสต์27 ต.ค. 2559 00:43โดยสพป อบ3
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะครูและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference จาก ห้อง DOC สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อชี้แนวทาง และแนะนำการใช้สื่อในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 27 ตุลาคม  2559 เวลา  09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพกิจกรรม
Comments