ข่าวลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สพป.ยโสธร เขต 2 มาศึกษาดูงาน สพป.อุบลราชธานี เขต 3

โพสต์24 พ.ย. 2559 20:38โดยสพป อบ3

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มาศึกษาดูงาน โดยกลุ่มนิเทศฯ ร่วมกันต้อนรับและร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก ภาพประกอบ

การประชุม AAR การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

โพสต์22 พ.ย. 2559 22:29โดยสพป อบ3

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ เรื่องการ AAR. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 พ.ย.59 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพประกอบ

การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

โพสต์27 ต.ค. 2559 00:43โดยสพป อบ3

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะครูและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference จาก ห้อง DOC สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อชี้แนวทาง และแนะนำการใช้สื่อในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 27 ตุลาคม  2559 เวลา  09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพกิจกรรม

การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเีรยน (O-NET) ปี2559

โพสต์26 ต.ค. 2559 21:47โดยสพป อบ3

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี เป็นประธานในการประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)ปี 2559 โดยมี รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานกลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่มและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 ตุลาคม 2559  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3  ภาพกิจกรรม

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โพสต์15 ต.ค. 2558 22:48โดยสพป อบ3

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมคณะ อาทิ นายจิตติ เสือสา นายยุทธการ ศิริเวชมงคล นายอภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นำโดย ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 พร้อมคณะจำนวน 55 ราย ร่วมเดินทางเพื่อศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

1-5 of 5