ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

1.ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน   https://youtu.be/Dh9xvz3FGfQ

YouTube Video2.ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม/คำสั่ง/คำชม ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน https://youtu.be/XDAvLzEbKfI

YouTube Video3. 30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  https://youtu.be/Gr1dJEwj75A

YouTube Video
4. 100 ประโยคพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ  https://youtu.be/se0yJ7NrsRA

YouTube Video
5. 500 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  https://youtu.be/SoTLBSlTw2w

YouTube Video
6. 300 ประโยค สั้นๆ ภาษาอังกฤษ ( 300 Phrases )

YouTube Video
7.ฝึกพูดอังกฤษกับ 30 ประโยคพื้นฐานง่ายๆ https://youtu.be/t5qUYYP6M3k

YouTube Video
8. 111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา https://youtu.be/MxKajshToJE

YouTube Video
9. 50 สำนวนอังกฤษไม่ธรรมดาที่ใช้บ่อย https://youtu.be/cLhvGvmQe_s

YouTube Video
10.สอนไวยกรณ์ การใช้ Verb to be https://youtu.be/6HQI4h5eg8E

YouTube Video
11.สอนไวยากรณ์ Present Simple Tense https://youtu.be/l4qxqte-ijQ

YouTube Video
12.เรียน 12 tenses ด้วยคำอธิบายง่ายๆ/ภาพประกอบ/โครงสร้างและประโยคตัวอย่าง https://youtu.be/rt26lv99YCs

YouTube Video